T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ÇOK ACELE

Sayı : 89780865-153- …/03/2020

Konu: COVID-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler

İlgi: a) İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı talimatı.

İlgi talimat kapsamında Koronavirüs (Covid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok umuma açık işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.

Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla mezkur talimat kapsamında yer almayan lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda,

İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ali ÇELİK
Bakan a.
Genel Müdür

Ayrıca Kontrol Edin

UND “Test Önce Sürücülere Yapılsın” UND Strateji Ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Covid-19 Testleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir