Artvin Eğitim İş: Danıştay Doğru Bir Karar Vermiştir

Eğitim İş: “Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı buldu”

Eğitim İş, ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma kararı kararıyla Danıştay’a boş vurmuştu. Kararın açıklamasının ardından Eğitim İş kararı Artvin kamuoyu ile paylaştı.

Eğitim İş Sendikası Artvin İl Temsilcisi Filiz Karakuş Yılmaz, Danıştayın verdiği karar sonrası Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi’nin yaptığı açıklamayı Artvin kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:“Danıştay 11. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararıyla öğretmenlere verilen ek ders ücretinin kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Eğitim İş: Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı bulmuştur

Eğitim iş Genel Merkezi tarafından Danıştay’ın ‘ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma kararı’ ile ilgili yapılan açıklamada, “Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı bulmuştur. Bu karar gereği işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığında değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılacaktır” denildi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Merkezi tarafından Danıştay’ın ‘ders ve ek derse ilişkin esaslara yürütmeyi durdurma kararı’ ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlar Kurulunun 2017/10010 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4. Maddesinin (n) fıkrasında yapılan değişiklikle; Madde 1 – 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan ‘ders görevleri hariç olmak üzere,’ ibaresi ‘ders görevleri ile’ şeklinde değiştirilmiştir. Şeklinde düzenleme yapılmış ve Değişiklikle madde metni;  (n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişik İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, ifade eder.’Şekline dönüşmüştü. Ayrıca; Madde 5 – Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘ek’ ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.Şeklinde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemelerin anlamı: İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Staj Kapsamında yapılan görevler ek ders kapsamında sayılırken düzenleme sonrasında maaş karşılığı görev (yüzyüze eğitim) kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemeye açtığımız dava sonucunda Danıştay 11.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Danıştay 11. Dairesi kararında sendikamızın gerekçelerini haklı bulmuştur: Kararda; İçeriği öğretmen-Öğrenci bütünlüğünde yapılan yüz yüze eğitim ile işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj kapsamında yapılan derslerin farklı nitelikte bulunduğu, koordinatör öğretmenlere ders görevleri karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek diğer öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmalarına, emek ve zaman harcamalarına neden olacağından, verilen emeğin ücretlendirilemeyecek şekilde ek ders kapsamından çıkarılarak yüz yüze eğitim kapsamına alınması Anayasa’da yer alan eşitlik, ücrette adaletin sağlanması ilkelerine aykırı bulunduğunda 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan ‘ders görevleri ile’ düzenlemesi ile 5. Maddesi ile ‘aynı kararın 15. Maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ‘ek’ ibaresinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir.’ Gerekçesi ile ilgili hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar gereği işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığında değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığını doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılacaktır. Bugüne kadar alınamayan ücretlerle ilgili de Eğitim İş Hukuk Bürosu çalışma yaparak öğretmenleri bilgilendirmeye devam edecektir.”

 

Ayrıca Kontrol Edin

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı Yusufeli’nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda toplam dört adet tarihi eser ele geçirildi.

Artvin-Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 3 Şubat 2021 günü, icra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir