Anasayfa / Anasayfa / Artvin Müftülüğü’nden Sınav Duyurusu

Artvin Müftülüğü’nden Sınav Duyurusu

İl Müftülüğü Tarafından Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sınav DuyurusuYapıldı.

İl Müftülüğü  tarafından yapılan duyuruda, “İl Merkezi ve İlçelerdeki 2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde faaliyet gösterecek Kur’an Kurslarına; 2016 yılı KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak İl Müftülüğünde yapılacak sözlü sınavı sonucu, başarı sırasına göre Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.

 1. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

En az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

KPSS puanı 60’ın altında olan adaylar da sınava müracaat edebileceklerdir. Ancak bu adayların yerleştirme işlemleri, KPSS puanı 60 ve üzerinde olan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan yerlere, sözlü sınavdaki puan sıralamalarına göre yapılacaktır.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 1. Başvuru İşlemleri

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 25.08.2017 – 08.09.2017 tarihleri arasında sınav için Ek-2 “Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri İlçeyi belirtmek kaydıyla Artvin İl ve İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir.

Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için istenilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları İl Müftülüğünce kabul edilecektir. Belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra (Ek-2 Başvuru formu hariç) adayın kendisine verilecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 08.09.2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. b) Sınav İşlemleri

Sözlü sınav, 12.09.2017 tarihinden itibaren İl Müftülüğünde yapılacak ve sınav saat 09:00’da başlayacaktır.

 1. Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
 4. Sınav sonuçları, İl Müftülüğü web sitesinden ilan edilecektir.
 5. Sınav tarihinin değişmesi halinde konuyla ilgili duyuru İl Müftülüğümüze ait web sitesinden yayınlanacak ve ilgililere ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.
 6. c) Yerleştirme İşlemleri

Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylara görev almak istedikleri ilçe bazında, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, yerleştirilecektir.

Kur’an Kursu tercih ve yerleştirme işlemleri adayların görev almak istediği İl ve İlçe Müftülüklerince yapılacaktır.

Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, eşitlik halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Müracaat ettiği ilçeye yerleşemeyen adaylar, yerleştirme sonucu boş kalan Kur’an Kursları için- yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra- sözlü sınav puanı esas alınarak, İlimizdeki diğer İlçe Müftülüklerine müracaat edebileceklerdir.

 1. d) Diğer Hususlar

Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.

Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu, (Ek-2), T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,Mezuniyet Belgesi,Hafızlık Belgesi, (Varsa)

2016 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,4-6 yaş grubuna yönelik açılacak kurslar için en az 296 saat veya bunun üzerinde krediyi tamamlayanların çocuk eğitimi ile ilgili sertifika, belge veya diploması.

belgelerin sınava müracaatın son günü itibariyle ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. İletişim

Yazışma Adresi:Çarşı Mah. Emniyet Sok. No.3Telefon : (0 466 ) 212 1204Faks : (0 466) 212 3572e-posta : artvin@diyanet.gov.tr” ifadelerine yer verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir