Anasayfa / Anasayfa / Artvin Muhtarlar Derneğinden Açıklama

Artvin Muhtarlar Derneğinden Açıklama

 

Artvin Muhtarlar Derneği Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi aday olan muhtarları yakından ilgilendiren konular üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi.

Artvin Muhtarlar Derneği seçim kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda muhtar adaylarının yakından ilgilendiren konular hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Muhtarlar Derneğinde yapılan açıklamaya Artvin Muhtarlar Dernek Başkanı Cafer Azizağaoğlu ve muhtarlar katıldı.

Ortak basın açıklamasını Çayağzı Mahalle Muhtarı Filiz Dede okudu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Seçim kurulundan almış olduğumuz yazıya göre muhtar olmak isteyenleri bilgilendirmek amacıyla Artvin Muhtarlar Derneği olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi vermek istiyoruz:

Adaylık söz konusu olmadığından bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacaklarını ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuları dağıtabileceklerine,  bu seçimler için kullanılacak oy pusulalarının adaylar tarafından beyaz kağıda bastırılabileceğine, her türlü araçla(bilgisayar,daktilo,fotokopi ve teksir gibi) çoğaltılabileceğine veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kağıda da yazılabileceğine, muhtar ile ihtiyar meclisi heyeti üyelerinin seçiminde: muhtar ile o seçim çevresinden seçilmesi gereken ihtiyar meclisi heyeti üye sayısı kadar ismi birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılacağına, oy pusulası üzerine muhtar veya muhtar adayı ile üye adayı(ihtiyar meclisi üyesi veya ihtiyar heyeti üyesi) sözcüklerinin yazılabileceğine(2972/32),

Oy pusulaları için ancak beyaz kağıt kullanılabileceğine ve renkli kağıtlara basılmış veya yazılmış oyların geçerli sayılmayacağına,

Köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı ve yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir veya birkaçının çizilerek oy kullanılacağı gibi çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi sayısını geçmemek üzere başka isimlerinde yazılabileceğine,

Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına mühür basmaya gerek yoktur. Basılmış olanlarda  geçersiz sayılmayacağına,

Muhtar ile ihtiyar meclisi heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına köy ihtiyar meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:  Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8, 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10   2000’den fazla olan köylerde 12Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılacağına (2972/30)O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi heyeti üyesinden en çok oy alandan başlamak üzere yarısının asıl diğer yarısında yedek üye olacağına,

Seçime girecek kişilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden öncede dağıtabileceklerine,

Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi heyeti üye adlarının yanına(babaanne adlarının buda aynı olduğu takdirde babaanne adının yanına doğum tarihi) yazılı oy pusulalarının kullanılabileceği yönünde seçim kurulu kararı bilgi amaçlı halkımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi.Ç.P.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir