Anasayfa / Anasayfa / Bayrak, 2018 Yılı Yönetici Atama Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru Yaptı

Bayrak, 2018 Yılı Yönetici Atama Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru Yaptı

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı İsrafil Bayrak, 2018 Yılı Yönetici Atama Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru Yaptı.

Bayrak yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 17. ve 19. maddeleri uyarınca boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kademelerine yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından yönetmeliğin 18. ve 20. maddelerine göre görevlendirmeler/atamalar yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23/02/2018 tarihli ve 3887523 sayılı yazısı 2018 yılı yönetici atama takvimi çerçevesinde 07-12 Mart 2018 tarihleri arasında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin EK-1 “Yönetici Değerlendirme Formu” üzerinden ilgili yönetmelik ve İKGM’nin yazıları kapsamında yönetici atama başvuruları alınacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2018 yılı müdürlük, müdür yardımcılığı atama başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar;Adayların, hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro unvanlarını, görevlerinden ayrılma ve başlama tarihlerini kontrol etmelerini, hata var ise ilgili birimlere müracaat ederek düzeltmeyi yaptıktan sonra başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar; EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunda belirtilen değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerinin MEBBİS modülüne işletilmesinden ve Yönetici Görevlendirme Başvurusu Ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.

Adayların öğretmen ve yöneticilikte geçen süreleri ile ilgili olarak;Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda geçmiş sayılacaktır. Örnek; A eğitim kurumunda öğretmen/ müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı iken B eğitim kurumuna müdür/müdür başyardımcısı/ müdür yardımcısı olarak vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu süreleri asıl bulunduğu kadro olan öğretmen ise öğretmenlikten müdür ise müdürlükten müdür başyardımcısı ise müdür başyardımcılıktan, müdür yardımcısı ise müdür yardımcılığı kadrosunda sayılacaktır.

Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.

Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen süreler ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.

Elektronik ortamda yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.Adaylar, kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini Eğitim Kurumu Yöneticiliği Başvuru ve Onay Form ekinde; Hizmet Belgesi (Adaylar, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9. maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak hizmet belgesindeki bilgilerinin doğru olduğunu yazıp, imzalayacaklardır.) Öğrenim Belgesi, Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi, Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi ve Terhis Belgesini (erkek adaylar için) ekleyerek dosya halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya yetkili amir (Bakan, Vali ve Kaymakamlık Makamı) tarafından verilen ödüller geçerli olacaktır.

http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden “Yönetici Başvuru Ekranı” üzerinden öğretmenlik ve yöneticilikte hizmet sürelerini başvuruların son günü itibariyle (12/03/2018) gün/ay/yıl olarak hesaplayarak gireceklerdir. Bu sütun doğrudan puanlamaya etki edeceğinden adayların dikkatli ve doğru bir şekilde veri girişlerini yapmaları gerekmektedir.

Yöneticilik görevinden, ilgi (a) Yönetmeliğin 26/2. maddesi “… aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. ..” hükmü çerçevesinde kendi isteği ile istifa edip görevinden ayrılanların değerlendirme başvuru tarihi son günü itibariyle 1(bir) yıllık süreyi doldurmaları gerekmektedir. Bu süreyi doldurmadan başvuruda bulunan adayların atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir