Anasayfa / Anasayfa / Borçka Belediye Başkanlığı 2018 Yılının İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Borçka Belediye Başkanlığı 2018 Yılının İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Belediye Meclisi, 2018 Yılının İlk Meclis Toplantısını 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi Uyarınca Ocak Birleşimi İçin Üyelerin Katılımıİle Belediye Meclis Toplantı Salonunda Gerçekleştirdi.

Gündem okundu ve görüşmeye geçildi. Gündemin 1. maddesi gereği, Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda E. Türkan Küçük Mazeret belirterek katılmadığı,  Resul Şentürk ve Ziver Yılmaz mazeret belirtmeden katılmadığı, diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.  Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.  Aralık 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2017 Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere seçilmesi gereken 3 kişilik denetim komisyon üyeliğine  Hasan Gökdemir, Ziya Şan ve Mehtap Şentürk’un  aday olduğu  oylama  gizli oy açık tasnif şeklinde yapıldı. Oylama sonucu;  Hasan Gökdemir 9  (Dokuz) oy, Ziya Şan 9 (Dokuz) oy, Mehtap Şentürk 9 (dokuz) oy alarak 2018 yılı denetim komisyon üyeliklerine Hasan Gökdemir, Ziya Şan ve Mehtap Şentürk seçildikleri görüldü.

Gündemin 5.  maddesine geçildi. Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2018 yılı Belediye Çalışma Programı 9 maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

1- Borçka şehirler arası terminal çatısı ve çevre düzenlenmesinin yapımı,

2- Turizm aktarma tesisinin çalışmaları tamamlanıp Nisan ayında hizmete açılması,

3- Su, kanalizasyon ve yağmur suyu yapım işinin tamamlamasıyla birlikte Şehrin bütün Mahallelerin üst yapısının tamamlanması,

4- Sıvasız ve boyasız evlerin yapılması, kampanyanın devam etmesi, sıva ve boyaların tamamlanması

5- Park bahçe ve yol kenarlarının peyzaj işlerinin yapılması,

6- İşletmesini devir aldığımız karagöl ve çevresinin çevre düzenlenmesinin yapılması,

7- Şehir Meydan planlanması yapılarak meydan yapılması,

8- Karagöl’de yapılması planlanan otelin başlatılması,

9- Şehir içi ve yol duvarlarının yöresel resimlerle donatılması ve peyzaj çalışmaların yapılması

Maddeler halinde oylanıp Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2018 yılı çalışma programının uygulanmasına;  Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi. 5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2018 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2018 yılı itfaiye ve zabıta memuru görevlilerine Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan  verilmesine; Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi. Belediye Başkanlığınca teklif edilen Kocaeli Kartepe Belediyesi ile kardeş Şehir ilişkilerin başlatılması, Kültür, Sosyal ve Ekonomik alanlarda karşılıklı yardımların yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi  (P) bendi gereği  Kardeş şehir ilişkilerine  başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir