Anasayfa / Anasayfa / Eylül Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Eylül Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda Eylül İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 12 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 2 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Eylül ayı toplantılarında  İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1:Artvin  İli  Merkez İlçesine  bağlı Ormanlı  Köyü sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 175 ada 20 nolu ile 174 ada ve 37 parseller üzerine Mustafa Kemal YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık” (Balık Çiftliği) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 170 ada 20 nolu parsel ile 174 ada ve 37 numaralı parseller üzerine Mustafa Kemal YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık” (Balık Çiftliği) projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: Türk Hava Kurumu Ardanuç Şube Başkanlığının 17/02/2017 tarih ve 3 sayılı yazılarına istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hizmet Binasının 1. katında bulunan 17,91 M²’lik 10 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisinin görüşülmesi.

Karar: Ardanuç Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 09/06/2017 tarih ve 637 sayılı yazısı ekinde gönderilen Türk Hava Kurumu Ardanuç Şube Başkanlığının 17/02/2017 tarih ve 3 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez Mahallesinde tapuda 62 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Ardanuç İlçe Özel İdare Hizmet Binasının 1. katında kiracı olarak bulundukları 17,91 M²’lik 10 nolu işyerinin her türlü giderlerinin kendilerince karşılanması ve talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla şube faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine göre Türk Hava Kurumu Ardanuç Şube Başkanlığına tahsis talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: Mülkiyeti İl  Özel İdaresine  ait Artvin  İli Merkez  İlçesi Çarşı  Mahallesinde tapuda 522 ada ve 9 nolu parselde kayıtlı Babür Ünsal İşhanında 2.katta bulunan 13 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümler uyarınca satışının görüşülmesi.

Karar:   Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesinde tapuda 522 ada ve 9 nolu parselde “Kargir 5 Katlı İş Hanı” niteliğinde 720,29 M²’lik taşınmaz üzerinde yer alan 2418/18612 arsa paylı 2.katta bulunan 13 nolu bağımsız işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satış talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4: İyilik Atölyesi Derneğinin 12/07/2017 tarihli yazılarına istinaden Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karaduman İşhanında bulunan 35,66 M²’lik 13 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca tahsisinin görüşülmesi.

Karar: İyilik Atölyesi Derneği Başkanlığının 12/07/2017 tarihli yazılarına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, Şehit Dursun Acar Caddesi, Karaduman İşhanında bulunan 35,66 M²’lik 13 nolu işyerinin her türlü giderlerinin kendilerince karşılanması ve talep edilmesi halinde boşaltılması koşuluyla dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesine istinaden, İyilik Atölyesi Derneği Başkanlığı adına tahsis edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Ardanuç İlçesi Naldekön Köyü Arekler mevkiinde bulunan Asfalt Plenti Şantiyesindeki Kantarın ücretinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi.

Karar: Ardanuç Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 16/05/2017 tarih ve 542 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Aydın, Ovacık, Örtülü, Bereket, Ekşinar, Torbalı, Meşeköy, Tepedüzü ve Sakarya Köyü Muhtarlıklarınca verilen müştereken dilekçe ile yüklü kamyonların denetimi için ilgili kurumlara gerekli yazışmalar yapılmış olup, denetimi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği tarafından ağır yük kamyonlarına yapılacak olan tonaj uygulamasında İlçede kantar bulunmaması nedeniyle uygulamada eksiklikler yaşandığından, İl Özel İdaresine ait Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plenti Şantiyesinde bulunan Kantarın belirlenecek bedel karşılığında kullandırılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6: Artvin İli Borçka  İlçesine bağlı Düzenli  Köyü sınırları içerisinde  yer alan tapuda 143 ada ve 5 nolu parsel üzerine Şükran ÖZTÜRK tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” (Atölye) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:İl Genel Meclisimizin 05/07/2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Düzenli Köyü sınırları  içerisinde yer alan tapuda 143 ada ve 5 nolu parsel üzerine Şükran ÖZTÜRK tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” (Atölye) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 11/07/2017 tarih ve 14 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Düzenli Köyü sınırları içinde yer alan tapuda F47-B-09-A-1-A pafta, 143 ada ve 5 numaralı parsel üzerine Şükran ÖZTÜRK tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” (Atölye) projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 28240 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 28241 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Küçükköy Köyü sınırları içerisinde Assu Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Balıklı I-II-II Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan ilave imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 06/07/2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Küçükköy Köyü sınırları içerisinde Assu Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Balıklı I-II-II Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan ilave imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 21/07/2017 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Arhavi İlçesine bağlı Küçükköy Köyü sınırları içerisinde yer alan Assu Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “Balıklı I-II-II Regülatörü ve HES” projesine ait ilave imar planının İmar Planına aykırı bir durum teşkil etmediğinden hazırlanan 28242-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 28243-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8:Artvin  İli  Arhavi  İlçesi  sınırları  içerisinde  yer  alan  ve İl  Genel  Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan “Meşeli Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan teknik değişiklikler nedeniyle hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:İl Genel Meclisimizin 06/07/2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan “Meşeli Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan teknik değişiklikler nedeniyle hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 17/07/2017 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan “Meşeli Regülatörü ve HES” projesinde yapılacak olan teknik değişikliklerin İmar Planına aykırı bir durum teşkil etmediğinden hazırlanan 6815-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 6816-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9:Artvin  İli  Arhavi  İlçesi  sınırları  içerisinde  yer  alan  ve İl  Genel  Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan “Soğuksu Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan teknik değişiklikler nedeniyle hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 06/07/2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan “Soğuksu Regülatörü ve HES” projesine ait yapılacak olan teknik değişiklikler nedeniyle hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 19/07/2017 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve İl Genel Meclisimizin 20/11/2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan “Soğuksu Regülatörü ve HES” projesinde yapılacak olan teknik değişikliklerin İmar Planına aykırı bir durum teşkil etmediğinden hazırlanan 6813-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 6814-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 175 ada 20 nolu ile 174 ada ve 37 parseller üzerine Mustafa Kemal YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık” (Balık Çiftliği) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:İl Genel Meclisimizin 05/09/2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 175 ada 20 nolu ile 174 ada ve 37 parseller üzerine Mustafa Kemal YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık” (Balık Çiftliği) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 09/09/2017 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 170 ada 20 nolu parsel ile 174 ada ve 37 numaralı parseller üzerine Mustafa Kemal YILMAZ tarafından yapımı planlanan “Tarım ve Hayvancılık” (Balık Çiftliği) projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 22537-2 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 28447 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11: Mülkiyeti İl  Özel İdaresine  ait Artvin  İli Merkez  İlçesi Çarşı  Mahallesinde tapuda 522 ada ve 9 nolu parselde kayıtlı Babür Ünsal İşhanında 2.katta bulunan 13 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümler uyarınca satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:İl Genel Meclisimizin 06/09/2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Merkez İlçesi Çarşı Mahallesinde tapuda 522 ada ve 9 nolu parselde kayıtlı Babür Ünsal İşhanında 2.katta bulunan 13 nolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümler uyarınca satışı ile ilgili 09/09/2017 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesinde tapuda 522 ada ve 9 nolu parselde “Kargir 5 Katlı İş Hanı” niteliğinde 720,29 M²’lik taşınmaz üzerinde yer alan 2418/18612 arsa paylı 2.katta bulunan 13 nolu bağımsız işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli Hopa İlçesi Ortahopa Mahallesinde tapuda 351 ada ve 1 parselde kayıtlı 440,24 M²’lik arsa üzerinde kat karşılığı yaptırılan konut vasıflı  5. kat 13, 14 ve 15 nolu ile 6. kat 16, 17 ve 18 nolu konutların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. Maddesi hükümler uyarınca satışının görüşülmesi.

Karar: Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, OrtahopaMahallesinde  tapuda 351 ada ve 1 parselde kayıtlı 440,24 M²’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kat karşılığı yaptırılan konut vasıflı  5. katta bulunan 13, 14 ve 15 nolu ile çatı arası odası olan konut vasıflı 6. katta bulunan 16, 17 ve 18 nolu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satış talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir