Hopa TSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Oda Meclis Kurulu Gökhan BıyıklıBaşkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

 

Oda Meclis Kurulu Gökhan BIYIKLI Başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Oda İç Yönergesi 23. Madde gereği toplantıya katılım durumunun kayıt altına alınmasının değerlendirilmesi, Aylık mizanın değerlendirilmesi, TOBB Genel Başkanı Hısarcıklıoğlu’nun Artvin ziyaretinin değerlendirilmesi, TOBB vergi komisyonu toplantısının değerlendirilmesi

Nace kodu çalışmaların değerlendirilmesi, 25. Tiran Uluslararası fuarın değerlendirilmesi, Personel memnuniyet anketlerin ve performansların değerlendirilmesi, Cizre TSO ziyaretin değerlendirilmesi, 14 Eylül de kalite belgesi denetiminin değerlendirilmesi, Liderlik eğitimi çalışmaların değerlendirilmesi,Üye memnuniyeti anketlerinin planlanması konulu toplantı yapıldı.

Gündemin birinci maddesine geçilerek toplantı katılım durumu değerlendirildi. Toplantıya katılamayan Kemal Gazioğlu’nun dilekçesi kabul edildi. Oda organ toplantılarını bundan sonra bir gün önce üyelere toplantının saat ve günün bildirilmesine karar verildi.

Gündemin ikinci maddesine geçilerek aylık mizan incelendi. HİK Üyesi Bülent Bayrak Meclisi bilgilendirdi. Gelir gider durumu ve hesap hareketleri hakkında sözlü rapor verdi. Yapılan değerlendirme sonucu aylık mizan oy birliği ile kabul onaylandı. Bağış ve yardımlar kısmında meclis üyesi İsmet Başar söz alarak Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine dair yapılacak yardımlar ve bağışlarda belli bir oran ve orantı sisteminin göz önüne alınarak yapılması talebini iletti. Meclis tarafından talep kabul edildi. Bundan sonraki yardımlarda belli bir sistematiğin uygulanmasına karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek TOBB Genel Başkan Hısarcıklıoğlu’nun Artvin ziyaretini değerlendirildi. Artvin TSO tarafından yapılan ekonomi istişare toplantısına katılan Oda Meclis üyeleri söz alarak izlenimlerini dile getirdi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek 11.09.2018 tarihinde TOBB da yapılacak olan Komisyon toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı ve Vergi Komisyonu Başkan Yardımcısı Osman Akyürek’ in katılacağı kurula aktarıldı.

Gündemin beşinci maddesi geçilerek Nace Kodu düzenlemesi ile ilgili çalışma değerlendirildi ve çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek Arnavutluk başkenti Tiran’da yapılacak fuar değerlendirildi. Bu fuara katılım konusunda desteklerin Oda ve Borsaları kapsamaması nedeniyle katılım sağlanmamasına karar verildi.

Gündemin yedinci maddesine geçilerek oda bünyesinde kurulan toplam kalite yönetimi kapsamında yılda bir kez gerçekleştirilen çalışan performans değerlendirmeleri birim amirleri ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde en yüksek 95 en düşük 76.67 puan alınmıştır. Çalışan performans ortalaması 87.16 olarak gerçekleşmiştir. Performans sonuçlarına ait detaylar karar ekindeki performans değerlendirme raporun da mevcuttur. Yine bu kapsamda oda bünyesinde yapılan çalışan memnuniyet anketi sonuçlar değerlendirildi. 10 personel tarafından doldurulan anket sonuçlarına göre memnuniyet oranı %86.625 olarak gerçekleşmiştir. Çalışan memnuniyet anketi raporu karar ekinde mevcuttur.

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek Cizre TSO Başkanı ile oda Başkanımız arasında yapılan görüşme sonucunda oluşturulacak heyetin Cizre’de ağırlamaktan onur duyacağını ilettiğini kurula aktarıldı. İki oda genel sekreteri maliyetler konusunda kalkınma ajansından alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek TÜRKLOYDU denetçilerinden görevlendirilecek kişinin 14 Eylül tarihinde odamıza gelerek geçiş yapılan İSO 9001 2015 Versiyonu denetimlerin gerçekleştirileceği kurula aktarıldı.

Gündemin onuncu maddesine geçilerek liderlik eğitimi 12 Eylül de yapılacağı eğitim için afiş çalışmalarının yapıldığı aktarıldı. 50 adet afiş bastırılmasına ve ilçenin çeşitli yerlerine asılmasına karar verildi. Ayrıca 10 Eylül tarihinde tüm üyelere mesaj atılmasına, oda meclis üyelerinin de kendi grup üyelerini aramasına karar verildi.

Gündemin on birinci maddesine geçilerek üye memnuniyet anketleri ile ilgili durum değerlendirildi. Meslek Kahvaltıları aracılığı ile yapılacak anketlerin düzenlenmesine karar verildi. Meslek komitesi kahvaltısının da eylül ayının 3. veya 4. Haftasının cumartesi günü düzenlenmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı son verilerek karar kayıt altına alındı.

Toplantıya Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı, Muhammet Uzunkaya, Yener Balkaya, Osman Akyürek, Arif Lokumcu, Bülent Bayrak, Meriç Burçin Özer, Şükrü Aydemir, Hakan Arslan, Hasan Durmuş, İsmet Başar, Tayfun Yazıcıve Okan Poyraz katıldı.

 

Ayrıca Kontrol Edin

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANINDAN ODAMIZA ZİYARET

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan CHP Borçka İlçe Başkanı Vehbi Yılmaz ile birlikte Odamızı ziyaret …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir