Hopa TSO Eylül Ayı Oda Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Hopa TSO Eylül ayı Meclisi toplantısı Gökhan Bıyıklı Başkanlığında Oda Meclis Toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

 

Hopa TSO Eylül ayı Meclisi toplantısı Gökhan Bıyıklı Başkanlığında Oda Meclis Toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

 

Gündemin birinci maddesine geçilerek toplantı katılım durumu değerlendirildi. Toplantıya katılamayan İsmet Başar, Hasan Durmuş, Kemal Gazioğlu ve Tayfun Yazıcı’ nın dilekçeleri kabul edildi.

 

Gündemin ikinci maddesine geçilerek mizanı inceleme komisyonu tarafından incelenen ve onaylanarak Meclise sunulan Mizan değerlendirildi. Komisyon üyesi Bülent Bayrak sözlü olarak Meclise bilgilendirme yaptı. Değerlendirme sonunda aylık mizan katılımcıların oy birliğiyle onaylandı.

 

16 Eylül’de SOCHİ’yeziyaret gerçekleştirilecek

 

Gündemin üçüncü maddesine geçilerekSoçhi ziyareti değerlendirildi ve 16 Eylül tarihinden sonra uygun bir tarihte ziyaretin gerçekleştirilebileceği kurula aktarıldı.  Ziyaretin karayolu ile Gürcistan üzerinden 13-16 Ekim tarihi arasında olarak planlanmasına karar verildi. Üyelerinde ziyarete davet edilmesine, o bölgeye en çok hangi sektörde ticari faaliyetin gerçekleştiği yapılacak gelecek hafta Yönetim Kurulu Toplantısına kadar belirlenerek KOSGEB desteğine başvurulmasına ve ayrıca bölgedeki diğer yöneticilerinin de geziye davet edilmesine karar verildi.

 

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek Artvin TSO ile Hopa TSO turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların dahil edileceği HİSER projesi kapsamında proje çalışmaların başlatıldığı meclise aktarıldı. Odamıza kayıtlı turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bugün toplantı yaparak projenin içeriği aktarıldığı toplantıya katılan firma temsilcilerinin konuyu değerlendirmeleri ardından gelecek hafta projeye dahil olup olmayacakları hakkında odaya bilgi vermelerinin ardından projeye stat verileceği meclisle paylaşıldı.

 

Gündemin beşinci maddesi geçilerek 23-26 Kasım 2019 tarihinde Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da gerçekleştirilecek olan 26. Tiran uluslararası fuarı katılım uygun görülmedi.

 

Ardeşen TSO İle Ortak Meclis Toplantısı Yapılmasına Karar Verildi

 

Gündemin altıncı maddesine geçilerek Ardeşen TSO Karma Meclis toplantısı talebi değerlendirildi. Yapılacak toplantıda ele alınması düşünülen gündem maddeleri ile ilgili meclis üyeleri arasında tartışma gerçekleştirildi. Turizm, ihracat ve uluslararası lojistik konularını içeren gündem maddeleri hazırlanarak Ardeşen TSO iletilmesine, toplantının 06.11.2019 tarihinde planlanmasına ve belirlenen tarihin Ardeşen TSO bir yazı ile iletilmesine karar verildi.

 

Gündemin yedinci maddesine geçilerek 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara Ticaret odasında yapılacak olan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesine katılım uygun görülmedi.

 

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek Oda Genel sekreteri Hamdi Yıldırım TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezinin proje yöneticisi (seviye 5) sınavına katıldığı sınav sonuçların ay sonuna kadar tarafımıza bildirileceği kurulla paylaşıldı.

 

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek 16-20 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap-Erzurum Recep Tayip Erdoğan Fuar merkezinde düzenlenecek olan 1. Erzurum gıda ve yöresel lezzetler fuarına katılım değerlendirildi ve o tarihte başka bir program olmasından dolayı katılım sağlanmamasına karar verildi.

 

Gündemin onuncu maddesine geçilerek 2. Meslek grubu kahvaltısının Kemalpaşa Serender Restoranda saat 10.00’da gerçekleştirileceği, üyelerin davet edildiği meclis kurulu ile paylaşıldı. Daha sıradaki meslek grubu kahvaltısı 14 Eylül de 5. Meslek grubu ile, 21 Eylülde 4. Meslek grubu ile, 28 Eylül de 3. Meslek grubu ile ve 05 Ekim de 1. Meslek grubu ile yapılmasına meslek grubu temsilcilerin toplantı yaparak yer ve davet konusunda planlamasına karar verildi.

 

Gündemin on birinci maddesine geçilerek Hizmet binamız ofis kiralarının ödemeleri değerlendirildi ve kira ödemesinin 4 aydır geciktiren bir kiracı için yasal sürecin başlatılmasına karar verildi.

 

Gündemin on ikinci maddesine geçilerek Kiracı olan Şekerbank A.Ş ilçedeki şubesini Artvin merkeze taşımasından dolayı kira kontratını tek taraflı görülen lüzum üzerine kira sözleşmesini feshedilerek ay sonuna kadar kiraladığı yeri boş olarak tarafımıza bir tutanak ile teslim edeceği bilgisi meclis kurulu ile paylaşıldı.

 

Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek 2019-220 dönemi için odanın mali koşulları göz önünde bulundurularak öğrenci bursu verilmemesine karar verildi.

 

Gündemin on dördüncü maddesine geçilerek ihtiyaçlı bir vatandaş tarafından 3 çocuğunun eğitim ve öğretim giderleri için yardım talebi uygun görülerek yardımda bulunulmasına karar verildi.

Gündemin on beşinci maddesine geçilerek hizmet binası 2. Katta Meclis Başkanı odası tavan kartonpiyer, alçı, boya işleri ve asansör dibi pompa yeri kırma işleri yapılmış olup işçiliği için taraflarca imza altına alınan tutanak ve gider pusulası karşılığında ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

 

Gündemin on altıncı maddesine geçilerek odaya kesilen faturalar incelendi ve ödenmelerine karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı son verilerek karar kayıt altına alındı.

 

 

Ayrıca Kontrol Edin

Kavak ağacının gövdesine yapılan 13 metrekarelik ahşap pansiyon ilgi görüyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde pansiyonculukla uğraşan Cihat ve Filiz Küçükaltun çifti, kavak ağacı gövdesine yerden 4 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir