İhracat Genelgesi Yayımlandı

Söz konusu Tebliğ değişikliği hakkında değerlendirmede bulunan Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek bazı önemli başlıklara dikkat çekti.

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’ de ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliği No: 2018-32/48) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği hakkında değerlendirmede bulunan Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek bazı önemli başlıklara dikkat çekti.

Değişikte öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir;

  1. İhracat bedellerinin Türk lirasına çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  2. İhracat bedellerinin Tebliği de belirtilen şartlara göre bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu kalıcı hale getirilmiştir.
  3. İhracat hesaplarının terkin edilmek suretiyle kapatılmasına ilişkin düzenlemede değişiklik olmuştur.
  4. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.
  5. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili irade tarihinden itibaren 180 gün den fazla vade görmesi durumunda bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.
  6. Mücbir sebep halleri ne ilave olarak haklı durum halleri ilave edilmiştir mücbir sebep halleri dışında kalan ancak bedel getirme süresi içerisinde yer alacak dedi dün yurda getirilmesine engel olan resmi kayıtlara teşvik edilebilen durumlar ve iki dairesi başkanlıkları veya iki dairesi müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın internet sitesinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi kaldırılmış: bunun yerine 16 Ocak 2020 tarihi İhracat Genelgesi yayınlanmıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı usta aşağıda özetlenmektedir

  1. Mal ihracat ve ithal verilerinin mahsubunda tarafların aynı veya farklı kişiler olması ayrımı kaldırılmıştır.
  2. İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işlemi getirilmiştir.

3.5000 ABD Doları ve altındaki ihracat işlemlerine ilişkin istisna kaldırılmıştır.

  1. Döviz tevdiat hesabından ihracat bedeli kabulü sağlanmış
  2. Kambiyo takibine dahil olmayan ülkelere Lübnan eklenmiştir.

 

Ayrıca Kontrol Edin

Kovidle Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda “SağlıkİçinHepimizİçin” sloganıyla tüm Türkiye genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Kovid- 19 tedbirlerine yönelik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir