İŞKUR Kapsamında Artvin’de 457 Kişi İşe Alınacak

Artvin İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli kurumlarda çalıştırılmak üzere il genelinde toplam 457 kişinin istihdam edileceği açıklandı.

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre il genelinde çeşitli kurumlarda çalıştırılmak üzere toplam 457 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Yapılan duyuruda Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçeler dahil olmak üzere 380 kişi istihdam edileceği belirtilirken bu rakamın ilçelere göre dağılımında Artvin Merkez MEB’de 110 kişi, Şavşat MEB’de 22, Borçka MEB’de 55, Yusufeli MEB’de 40, Arhavi MEB’de 50, Hopa MEB’de 60, Kemalpaşa MEB’de 13, Murgul MEB’de 15, Ardanuç MEB’de ise 15 kişi olarak istihdam rakamları belirlendi.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü güvenlik görevlisi olarak okullarda istihdam edilecek personel sayısı ise 77 olarak belirlenirken, Merkez’de 28, Hopa’da 10, Arhavi’de 10, Kemalpaşa’da 3, Borçka’da 8, Ardanuç’ta 4, Yusufeli’nde 6, Şavşat’ta ise 5 olarak dağıtım gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda temizlik işi yapılması ve Artvin ve ilçelerindeki MEB’e bağlı Resmi okulların güvenlik işlerinde toplam 457 kişi istihdam edilecek. 01 Ekim 2019 tarihinde işe başlayacak olan kişilerin iş sona eriş tarihleri ise 30 Haziran 2020 olacak. Toplam çalışma süresi 270 gün olacak olan TYP kapsamındaki istihdam için başvurular 16 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı. 20 Ekim 2019 Cuma günü ise başvurular son bulurken, liste yönetimi ile seçim işlemi gerçekleştirilecek. Müracaatların bizzat İŞKUR Artvin İl Müdürlüğü’ne bizzat yapılması gerekirken, başvuru yapacak kişilerin kurumun o yöredeki il müdürlüğüne kayıtlı işsiz olmaları, en az 18 yaşını tamamlamış olmaları, herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları gerekirken, açık öğretim öğrencileri ise başvuru yapabilecekleri açıklandı.

Toplum yararına program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Katılım şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Katılımcılar nasıl seçilmektedir?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP Uygulama Süresi Kaç Aydır?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP’deHaftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

Kimler TYP’den yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’denİkinci Kez Yararlanılabilir Mi?

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.

Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.

TYP’deİzin Süresi Ve Devamsızlık Hakkı Ne Kadardır?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 14 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler.Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

Yüklenici Sorumlulukları

Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenicinin sorumlu olduğuna ve yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödemenin yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğine dair hüküm getirilmiştir.

Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulacağına, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu yönetmelik kapsamında kurs ve programlar düzenlenmeyeceğine ilişkin hüküm getirilmiştir.

TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarın Kuruma iade edilmesi gerektiğine dair hüküm getirilmiştir.

Ç.P.

Ayrıca Kontrol Edin

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı Yusufeli’nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda toplam dört adet tarihi eser ele geçirildi.

Artvin-Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 3 Şubat 2021 günü, icra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir