Anasayfa / DÜNYA / Saadet Partisi İl Başkanı Ocak 2017 Ekonomi Değerlendirme Raporunu Değerlendirdi

Saadet Partisi İl Başkanı Ocak 2017 Ekonomi Değerlendirme Raporunu Değerlendirdi

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan,Ocak 2017 Ekonomi Değerlendirme Raporunu Değerlendirdi

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan,Saadet Partisi Genel Merkezi Ekonomik İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan Ocak 2017 Ekonomi Değerlendirme Raporu hakkında ekonominin kötüye gittiğini belirterek, “AK Parti iktidarı Temmuz 2015’de başlayan ve gittikçe yoğunlaşan PKK Terör olayları ileuğraşırken ülkemiz 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Paralel DevletYapılanması (PDY)’na mensup bir grup çılgının başlattığı bir başarısız darbe girişimine hedef oldu.

Allah (c.c.)’a hamd olsun darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimi bastırıldıktan sonra ülkemizde üçeraylık sürelerle Olağanüstü Hal ilan edildi. Olağanüstü Hal uygulamaları çerçevesinde hazırlananKanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle kamuda çalışan binlerce insanın işine son verildi,soruşturmalar oldu, tutuklamalar yapıldı ve halen de bu durum devam etmektedir. Kamudaki buuygulama özel sektörde de sürdürüldü. İnsanlar tutuklandı, iş yerleri kapatıldı.

Bu arada AK Parti “Başkanlık Sistemine” geçmek için hazırladığı Anayasa değişikliğimetnini, MHP’nin destek vereceğini açıklaması üzerine, TBMM’ne sundu ve kavga dövüşle de olsaAnayasa değişikliği TBMM’de görüşüldü ve oylanarak kabul edildi. Cumhurbaşkanınınimzalamasından sonra Referandum süreci başlayacak.

15 Temmuz 2016’dan beri 65. Hükümet önce PDY ve PKK terör olayları ile, sonra da Anayasadeğişikliği ile uğraştığı için dış dünyada olup bitenlerle ve ekonomi ile fazla ilgilenemedi. Yurt içinde veKuzey Irak’ta PKK eylemleri arttı. Güney komşumuz Suriye’de PYD/YPG güçleri Türkiye’nin dahaönce kırmızı çizgimiz dediği “Fırat’ın Batısı”’na geçti. PYD/YPG’nin bu faaliyetini önlemek üzere TSKtarafından “Fırat Kalkanı Harekatı” düzenlendi. Bu harekat 5 ayı aşkın bir süreden beri devametmektedir. Daha ne kadar devam edeceği de belli değildir.

Suriye’deki çatışmalar sürerken koalisyon güçleri tarafından Musul’u IŞİD militanlarının elindenkurtarmak üzere Irak’ta da bir sıcak çatışma alanı oluşturuldu. Türkiye de Irak’taki bu harekata katılmakararı aldı ve TSK Irak’taki koalisyon güçleri ile beraber Musul’u IŞİD militanlarından kurtarmaoperasyonuna fiilen katıldı. Halen Musul’daki operasyonlar da devam ediyor.

Bu arada 1974’den beri huzura kavuşmuş olan Kıbrıs’ta da birileri huzursuzlukçıkarmaya çalışıyor. KKTC’nin yöneticileri de maalesef bu oyuna geldi ve İsviçre’de yapılangörüşmelere katıldı. Bu durum Kıbrıs’ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağının sinyalleriolabilir.

Diğer taraftan dış dünyadaki ekonomik gelişmeler özellikle ABD ekonomisindeki gelişmelerTürk ekonomisini çok etkiledi ve Türkiye’de döviz, Dolar ve Avro yükselişe geçti ve son haftalardadolar 3.75-3.80 TL aralığına yerleşti. ABD doları son 5-6 ayda yaklaşık 80 kuruş arttı. Türkiye’nin 420milyar dolar dış borcu vardır. Dolardaki 1 kuruşluk artış Türk ekonomisine 4.2 milyar TL yükgetirmektedir. Bu durum dikkate alınırsa dolardaki 80 kuruşluk artışın Türk ekonomisinegetirdiği yükün yaklaşık 340 milyar TL olduğu hesaplanabilir. Bu ağır yükün özel sektöremaliyeti ise yaklaşık 230 milyar TL’dir. Dolardaki artışı frenlemek amacı ile TC Merkez Bankası2(MB) devreye girdi ve bazı önlemler aldı. Bu meyanda 24.01.2017’de MB PPK’u toplanarak faizkoridorunun üst bandını 75 baz puan, borç verme faiz oranını da 100 baz puan artırdı.

Bütün bu sıkıntılar yaşanırken 20.07.2016 da Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Standartend Poors, 23.09.2016’da da Moodys Türkiye’nin kredi notunu düşürdüler. 27 Ocak 2017 Cuma günüKredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in de Türkiye’nin kredi notunu açıklaması beklenmektedir.

Dileğimiz o ki, hiç değilse Fitch ülkemizin kredi notunu düşürmesin. Zira işsizlik artıyor, enflasyonyüksek seyrediyor, büyüme hızı azalıyor, döviz yükseliyor, ihracat azalıyor, dış ticaret açığı ve cariaçık artıyor. Kısaca ekonomik veriler olumsuz yönde seyrediyor. Bu tabloya eğer bir de kredi notunundüşürülmesi eklenirse Türk ekonomisinin sıkıntıları artar.

Saadet Partisi olarak halkımızın refah içinde mutlu, huzurlu bir hayat sürmesini istiyoruz. Bunusağlayacak olanlar ülkemizi yöneten idarecilerdir. Demokrasilerde yöneticileri halk seçer. Biz halkımızıbilgilendirerek onun ülke gerçeklerini öğrenmesini ve seçimlerde Saadet Partimize oy vermesini teminetmeye çalışıyoruz. Bu yüzden Saadet Partisi olarak biz her an seçim olacakmış gibi seçimlerehazırlanıyoruz. Partimizin seçimlerde başarılı olabilmesinin yolu “Söylem Birliğinin” sağlanmasındangeçer. Söylem birliğinin sağlanması için de partimiz adına konuşacak tüm kardeşlerimizin aynıekonomik verileri kullanması şarttır. Bu birliğin temin edilmesi amacıyla Ekonomik İşler Başkanlığıolarak her ay bir rapor hazırlıyoruz ve sizlerin istifadesine sunuyoruz. 24-25 Aralık 2016’da yapılan İlBaşkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında sizlerin istifade etmesi için kapsamlı bir rapor hazırlayıpsizlerin e-mail adreslerinize gönderdik. Bu ayki raporumuzda da temel ekonomik büyüklüklerle ilgili bilgileri ve kısadeğerlendirmelerimizi sizlerin bilgilerinize sunuyoruz.

İşsizlik. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Ekim 2016’da işsizlik oranı yine çift hanelirakamlarda seyretmiş ve % 11.8 olmuştur. Sayısal olarak 3.647.000 insanımız işsizdir. Eylül2016’da % 11.3 olan işsizlik oranı Ekim’de % 11.8 olmuştur. Yani işsizlik oranı son bir ayda % 0.5artmıştır.

2015 yılının Ekim ayındaki işsizlik oranı % 10.5 idi. Bu oran 2016 yılının Ekim ayında % 11.8 olmuştur.Yani Ekim 2016’da işsizlik oranı bir yıl öncesine göre % 1.3 artmıştır. Dileğimiz 2016 yılınıntamamında işsizlik oranının düşmesidir.

Eylül 2016’ya göre Ekim 2016’da genç nüfustaki işsizlik oranı yükselmiştir. Eylül 2016’da % 19.9olan genç nüfustaki işsizlik oranı Ekim 2016’da % 21.2 olmuştur. Ekim 2015’de % 19.3 olan gençnüfustaki işsizlik oranı da Ekim 2016’da % 21.2 olmuştur. Yani Ekim 2016’da genç nüfustaki işsizlikoranı hem aynı yılın bir ay öncesine göre, hem de bir yıl öncesinin aynı ayına göre artmıştır.

Enflasyon (TÜFE). 2016 yılı Aralık ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki aya göre % 1.64 arttı. Yıllıkenflasyon da % 8.53 olarak gerçekleşti. Enflasyondaki artış tüm toplum kesimlerini çiftçi, işçi, memurve emeklilerimiz ile esnafımızı etkilemektedir. İktidar enflasyon konusundaki hedefini maalesef geçmişyıllarda tutturamamıştı. Bu yılda tutturamadı. Merkez Bankası 15 Temmuz 2016’daki darbegirişiminden sonra yaptığı açıklamada % 7.5 olan 2016 yılı enflasyon hedefini değiştirmediğini

3açıkladı. 65. hükümetin 2016 yılı bütçesi yapılırken öngörülen % 7.5’lik enflasyon hedefinigerçekleştirmesini dilerdik. Ancak 2016’da akaryakıtta (motorin ve benzin) litre başına yapılan 20-25 kuruşluk ÖTV zamları ve daha sonraki aylarda, (en son 13 Ocak 2017) döviz kurlarındameydana gelen artış bahane edilerek yapılan zamlar fiyatların artmasına dolayısı ile enflasyonunyükselmesine sebep oldu ve yıllık enflasyon % 8.53 olarak gerçekleşti.

Büyüme. TÜİK tarafından 2016 yılı GSYH’nın 3. çeyrek rakamları yeni hesaplama yöntemine göreaçıklandı. İlk iki çeyreğe ait rakamlar da yeni yönteme göre hesaplanıp açıklandı. Yeni yönteme göre1. ve 2. çeyrekte % 4.5 olan büyüme hızları 3. çeyrekte % -1.8’e düşmüştür. Yani 3. çeyrekte Türkekonomisi küçülmüştür. Senenin 3 çeyreğindeki veya ilk 9 aylık dönemindeki büyüme hızı % 2.6’dır.Temennimiz GSYH’nın yüksek olması. Ama ekonomik görünüm GSYH’da azalmanın devam edeceğişeklinde. İktidar tarafından bu gerçek fark edilmeye başlanmış olacak ki, 2016 yılı bütçesi yapılırken% 4.5 olarak öngörülen 2016 yılı büyüme oranı revize edilerek % 3.2’ye düşürülmüştür.Türk ekonomisi 2015 yılında iyi bir performans gösterememişti ve dolar bazında cari fiyatlarla 2014yılında 799.4 milyar dolar olan GSYH 2015 yılında 720 milyar dolara düşmüştü. Aslında 2016 yılının3. çeyreğinde yeni yönteme göre hesaplanan büyüme oranının azalması dolar bazında cari fiyatlarlaGSYH’nın düşmesi demektir.Eski yönteme göre hesaplanan 2014 yılındaki 10.395 dolarlık kişi başına GSYH 2015 yılında9.261 dolara düşmüştü. Eğer aynı yönteme göre hesaplansaydı 2016 yılında kişi başına düşenGSYH 9.261 doların da altına düşecekti. Ancak hesaplama yöntemi değiştirilince kişi başınaGSYH miktarı 2016 yılında yükselmiş olarak hesaplanacaktır. Aslında 2015 yılına görevatandaşımızın geliri artmadı, bilakis azaldı. Ama AK Parti iktidarı tarafından hesaplama yöntemideğiştirilerek vatandaşımızın geliri yükselmiş gösterilecek.

4- Faiz. 2016 yılı bütçesinden faize 50.2 milyar TL ödeme yapılmıştır. 2002’den 2016 yılı sonunakadar olan 14 yıllık sürede bütçeden yapılan faiz ödemelerinin toplam miktarı 701.3 milyar TL’dir. Budemektir ki, bütçeden yıllık ortalama 50.1 milyar TL faiz ödemesi yapılmıştır. Mayıs 2016’dan berifaiz oranlarını düşürme gayreti içinde olan TC MB da 24.11.2016’da yapılan PPK Toplantısındahaftalık repo faiz oranını 50 baz puan yükseltmişti. Aralık 2016’daki toplantısında faiz oranlarındadeğişiklik yapmayan TC MB ekonomideki kötü gidişi özellikle dolardaki hızlı yükselişi frenlemekamacıyla 24 Ocak 2017’de yaptığı PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandını % 8.50’den% 9.25’e yükseltti. Borç verme faiz oranını da % 10’dan % 11’e artırdı. 15 Temmuz 2016’dakidarbe girişiminden sonra tahvil piyasasındaki faiz oranları da artmaktadır. 15 Temmuz 2016 öncesi% 8.5-9.0 düzeyinde olan tahvil piyasasındaki faiz oranı şu günlerde % 11’in üzerindeseyretmektedir. Unutulmamalıdır ki, faizdeki bu artış Türkiye’nin faiz ödemelerinin artmasına sebepolacaktır.

Borçlar. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin Toplam Borcu (dış borç+iç borç)sürekli artmaktadır. Türkiye’nin toplam borcu yıldan yıla artmaktadır. Bu borç artışı bizleriendişelendirmektedir. 15 Temmuz 2016’dan sonra döviz fiyatlarında meydana gelen yükselme, durumudaha vahim bir hale getirmektedir. Evet, yazının baş kısmında bahsedildiği gibi, dolar fiyatlarındaki 1(bir) kuruşluk artış Türk ekonomisine 4.2 milyar TL ilave yük getirmektedir. Bu durumunyetkililerce dikkate alınması ve gerekli önlemler alınarak bu gidişe dur denilmesi gerekir. ” şeklinde bilgi verdi.

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan ekonomik raporu incelemek isteyen vatandaşların, Saadet Partisi’ne ait internet sayfasından detaylı inceleme yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Artvinin sesi gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir