Anasayfa / Anasayfa / Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararları Açıklandı

Artvin İl Genel Meclisi temmuz Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 8 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Temmuz  ayı toplantılarında  İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapı, Köy Yolu, Tarım Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde ruhsatı bulunduğundan diğer kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde patlayıcı maddenin 2019 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:  İl Genel Meclisimizin 10/06/2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapı, Köy Yolu, Tarım Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde ruhsatı bulunduğundan diğer kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde patlayıcı maddenin 2019 yılı satış bedelinin, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 17-18/06/2019 tarih ve 7 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinin Köy Alt Yapısı, Köy Yolu, Ulaşım, Tarım, Su ve Kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Ruhsatı bulunduğundan, diğer kurumlarda (Karayolları, DSİ, Orman  Bölge Müdürlüğü ve Belediyeler) Patlayıcı Madde Ruhsatı olmadığından ihtiyaç duyulması halinde 2019 yılı için ekte sunulan ücret tarifesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca uygulanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 103 ada, 25, 87 ve 88 numaralı parseller üzerine yapımı planlanan “Otel Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:  İl Genel Meclisimizin 12/06/2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde kalan tapuda 103 ada, 25, 87 ve 88 numaralı parseller üzerine yapımı planlanan “Otel Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 17-18/06/2019 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Artvin İli Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 103 ada, 25, 87 ve 88 numaralı parseller üzerinde de 1/1000 ölçekte F46-b-05-d-3-b, F46-b-05-c-4-a ile 1/5000 ölçekte F46-b-05-d ve F46-b-05-c paftalarda yaklaşık 16.247,55 M²’lik taşınmaz üzerine Bilbilan Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İpekyol Nakliyat İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Yavuz PAPİLA tarafından yapımı planlanan “Otel Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından hazırlanan 38276 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 38277 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3:5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen, Artvin Turizm Master Planı Taslağı doğrultusunda İlimiz Merkez ve İlçelerde Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan (Kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla) İçkili Yer Bölesi olabilecek yerlerin “İçkili Yer Bölgesi” olarak yeniden belirlenmesi.

Karar:10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden, “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz.” hükmü gereğince;   İl Genel Meclisimizin 14/06/2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile Turizm Master Planı Taslağı  gözönünde bulundurularak hazırlanan İlimiz Merkez ve İlçelerde belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan, (kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla) Artvin İli Şavşat İlçesine ait ekte sunulan ve koordinatları verilen alanlar ”İçkili Yer Bölgesi” olarak belirlenmiş olup, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca “Tarafımdan teknik çalışmanın tutarsız olduğu kanaati ile yeniden görüşülmesi gereği duyulmuştur.” Gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere iade edilen kararın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4:5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergeye istinaden Tarım Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 10/06/2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile Tarım Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili 17-18/06/2019 tarih ve 1 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergeye istinaden, İlimiz Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa İlçelerinin kıyı şeridinde yok olmaya yüz tutmuş olan balıkçılığı geliştirmek, kaçak trol avcılığını engellemek ve olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla resif projelerinin uygulanacağı alanların Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5: İl Özel İdaresi  İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü tarafından işletilmekte  olan Çok Katlı Otoparkın içerisinde bulunan Oto Yıkama bölümü, Otopark Giriş-Çıkış ile Abone ücretlerinin, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar:  İl Genel Meclisimizin 11/06/2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çok Katlı Otoparkın içerisinde bulunan Oto Yıkama bölümü, Otopark Giriş-Çıkış ile Abone ücretlerinin, 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi  Kanununun  10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ile ilgili 19-20/06/2019 tarih ve 8 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Oto yıkama bölümü Otomatik Süpürge 2,00.-TL, Oto yıkama bölümü Köpük 2,00.-TL, Oto yıkama bölümü Su 2,00.-TL, Günlük gece-gündüz giriş 3,00.-TL ilk yarım saat ücretsiz her saat başı 1,00.-TL,  Abonman ücreti aylık 130,00.-TL, Valilik Personeli ve İl Özel İdaresi Personeline abonman ücreti aylık 90,00.-TL, Hopa İlçesi Kopmuş Otobüs Parkından istifade eden otobüslerden giriş-çıkış 35,00.-TL,

Hopa İlçesi Esenkıyı Tır Parkından istifade eden tırlardan giriş-çıkış 30,00.-TL olarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/o. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergeye istinaden Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 12/06/2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile Turizm Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca İlimiz İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önerge ile ilgili 19-21/06/2019 tarih ve 1 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İlimizde turizmin geliştirilmesi açısından hazırlanacak olan Turizm Mastır Planı dahil turizm varlıklarımıza kazandırılması gereken yerlerle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak olarak bir çalışma yapılarak turizm hamlesinin başlatılmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda tespit edilecek yerlerle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmanın başlatılarak ekonomik katkısının değerlendirilmesi ve İlimizde turizm alanlarının belirlenmesi amacıyla,

-Artvin İli Merkez İlçesine bağlı; Zeytinlik, Salkımlı, Seyitler, Ahlat, Varlık, Vezirköy Köyleri ile Ortaköy Köyü ve Yaylaları,

 

-Ardanuç İlçesine bağlı; Güleş, Aydın, Bereket, Bulanık, Kutlu, Geçitli, Tosunlu ve Kapıköy Köyleri,

-Arhavi İlçesine bağlı; Balıklı, Yolgeçen, Gülgerli, Başköy, Dikyamaç ve Arılı Köyleri ile 2700 rakımlı Sırtyayla, Karagöl, Güloğlu, Alacagöl, Nopapen Yaylaları,

-Borçka İlçesine bağlı; Atanoğlu, Muratlı, Camili, Efeler, Kayalar, Maral, Düzenli ve Uğur Köyleri ile Otingo ve Beyazsu Yaylaları ve Cankurtaran Bölgesi,

-Hopa İlçesine bağlı; Balıklı, Güneşli ve Başköy Köyleri ile Sultan Selim Tepesi Bölgesi,

-Kemalpaşa İlçesine bağlı; İlçe Merkezi ile birlikte Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kaya, Kazimiye, Köprücü, Liman, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş Köyleri ile Cefuka Tepesi ve Fırın Düzü Bölgesi,

-Murgul İlçesine bağlı; Damar ve Başköy Köyleri,

-Şavşat İlçesine bağlı; Meşeli, Cevizli, Aşağı Koyunlu, Maden, Kocabey, Pınarlı, Düzenli, Yavuzköy, Veliköy ve Tepeköy Köyleri,

-Yusufeli İlçesine bağlı; İşhan, Yaylalar, Altıparmak, Tekkale, Avcılar, Bıçakçılar, Darıca, Küplüce, Taşkıran  ve Yüncüler Köylerinin Turizm Merkezi olarak ilan edilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce girişimlerin başlatılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  31.  ile  5018  sayılı  Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca düzenlenen 2020 yılına ait performans planının görüşülmesi.

Karar:  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2020 yılına ait performans planı üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz Özel İdaresinin 2020 yılına ait hazırlanan performans planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddeleri hükümleri uyarınca kabulüne, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: İl Genel Meclisimizin 08/02/2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile Artvin İl Özel İdaresi ve Artvin Belediye Başkanlığının Ortaklığıyla kurulan ARTEL Teleferik Ulaşım Anonim Şirketinin genel kurul toplantısı yapılamamış, yönetim kurulu oluşturulamamış ve şirket müdürü ataması yapılamadığından Şirketin kapatılması.

Karar: İl Genel Meclisimizin 08/02/2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile Artvin İl Özel İdaresi ve Artvin Belediye Başkanlığının Ortaklığıyla kurulan ARTEL Teleferik Ulaşım Anonim Şirketinin genel kurul toplantısı yapılamamış, yönetim kurulu oluşturulamamış ve şirket müdürü ataması yapılamadığından Şirketin kapatılması üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisimizin 08/02/2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile ilimizde şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve turizmi canlandırmak amacı ile yapılacak olan teleferik projesi için Artvin İl Özel İdaresine ait ARTÖZ Artvin İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi ile Artvin Belediye Başkanlığına ait BEL-YAP İnşaat Gıda Dikimevi Petrol Ürünleri Temizlik Hizmetleri Turizm Çiçekçilik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortaklığı ile ARTEL Teleferik Ulaşım Anonim Şirketi Kurulmasına ve kurulacak Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman ANLAŞ, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Süleyman DOĞAN, İhale ve Satın Alma Müdürü Mahmut GÜRBÜZ ile Şirket Müdürü olarak Ayniyat Saymanı Beşir AKGÜN’ün atanmasına karar verilmiştir.

Artvin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15/03/2019 tarih ve 000035 sayılı sicilde Belediye Başkanlığını Temsilen Aydemir AKKÖY ile Muammer ÖZ Yönetim Kuruluna seçilmiş olup, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Genel Kurul toplanamamış olduğundan Yönetim Kurulu oluşturulamamıştır.

ARTEL Artvin Teleferik Ulaşım Anonim Şirketinin Genel Kurulunun 18/04/2019 tarihinde toplanabilmesi için BEL-YAP İnşaat Gıda Dikimevi Petrol Ürünleri Temizlik Hizmetleri Turizm Çiçekçilik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen iki üyenin görevlendirilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmiş ancak Artvin Belediye Başkanlığının 15/04/2019 tarih ve 82 sayılı yazıları ile Artvin Belediye Başkanlığını Temsilen ARTEL Teleferik Ulaşım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliklerine Seçilen Aydemir AKKÖY ve Muammer ÖZ ün Yönetim Kurulu  üyeliğinden Belediye  Meclisinin 08/04/2019  tarih ve  41 sayılı  kararı ile  Yönetim

Kurulu üyeliğinden çekilmelerine karar verildiği ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine üye verilmeyeceği belirtilmiş olduğundan,

Yukarıda belirtilen nedenden dolayı ARTEL Teleferik Ulaşım Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısı yapılamadığından Yönetim Kurulu oluşturulamamış ve Şirket Müdürü ataması yapılamadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/i. maddesi hükümleri uyarınca İl Genel Meclisimizin 08/02/2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile kurulan ARTEL Artvin Teleferik Ulaşım Anonim Şirketinin kapatılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir