Anasayfa / Anasayfa / Türk Ocakları Artvin Şubesi 23 Nisan’ı Unutmadı

Türk Ocakları Artvin Şubesi 23 Nisan’ı Unutmadı

Türk Ocakları Artvin Şubesi BaşkanıHüseyin Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 97. Yıl dönümü nedeniyle açıklama yaparak bu anlamlı günü unutmadı.

Kurt yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 97. Yılı bütün çocuklarımıza, Milletimize Kutlu olsun.

“Cihan tarihinde, bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devleti kuran ve bunların tümünü olaylar ile deneyen Türk Milleti bu kez kendi adına ve sanına yakışır bir Devlet kurarak bütün felaketlerin karşısında sahip olduğu yetenek ve güçle yer almıştır. Millet alınyazısını doğrudan doğruya eline aldı ve ulusal saltanatı ve egemenliğini bir kişiye değil, halkın tümünce seçilen vekillerden kurulan bir yüksek mecliste temsil etti. İşte O Meclis, YüksekMeclisimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin saltanat ve egemenlik makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir ve bu Egemenlik Makamının Hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti derler. Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir Hükümet Kurulu yoktur. ( Kasım 1922 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri )

Ankara’ya gelebilen Milletvekilleriyle birlikte Meclisin 23 Nisan Cuma günü açılmasına karar verildikten sonra, bu karar; Kolordulara, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-I Hukuk Merkez Heyetlerine, Belediye Başkanlıklarına “Çok İvedi’’ kaydıyla Heyet-i Temsiliye Adına Mustafa Kemal imzasıyla 21 Nisan tarihinde şu telgrafla bildirmiştir:

1)” Tanrı’nın lütfuyla, Nisanın 23’üncü Cuma günü, Cuma Namazından sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2) Vatanın İstiklali, YüceHilafet ve Saltanat Makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, Cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün Sayın Milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Cami-I Şerifi’nde Cuma Namazı kılınarak Kur’an’ın ve Namazın nurlarından feyiz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-I Şerif ve Sancak-I Şerif alınarak Meclis’in toplanacağı yere gidilecektir. Meclis’e girmeden önce, bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Cami-i Şerif’ten başlayarak Meclis Binasına kadar Kolordu Komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

3) Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak, Vilayet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, Hatim indirilmeye ve Buhar-I Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-I Şerif’in son kısımları uğur getirsin diye Cuma Namazından sonra, Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4) Kutsal ve yaralı Vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-I Şerif’ler indirilmesine ve Buhar-I Şerif okunmasına başlanarak, Cuma Günü ezandan önce, Minarelerde Sala verilecek, Hutbe okunurken, Halife’miz, Padişah’ımız Efendi’miz Hazretlerinin mübarek adları anılırken, Padişah Efendi’mizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma Namazının kılınmasından sonra da Hatim tamamlanarak yüce Hilafet veSaltanat Makamı ile bütün Vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Milli Mücadele’nin önemini ve Kutsallığını, Milet’in her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan Vaazlar verilecektir. Daha sonra Halife ve Padişah’ımızın, din ve Devletimizin, Vatan ve Milet’imizin kurtuluşu, selameti ve İstiklali için dua edilecektir. Bu dini ve Vatani merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı Vilayetlerinin her tarafında, Hükümet Konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı, resmi tebrikler yapılacaktır. Her tarafta, Cuma Namazından önce uygun şekilde, Mevlit-I Şerif okunacaktır.

5) Butebliğin hemen yayımlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya baş vurulacak, süratle en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6) Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.’’

İlk Meclis’in açılacağı binanın en önemli eksikliği, çatısının kiremitlerinin yeterli olmaması idi. E. BehnanŞapolyo’nun anlatımına göre; “… O zamanlar Ulucanlar ’da bir İlk Mektep yapılıyordu. Bu bina için Marsilya kiremitleri getirilmişti. Bu kiremitler alınarak, Meclis’in orta kısmına yerleştirildi. Fakat yan taraflar açık kaldı. Kiremitlerin eksik kaldığını gören halk, evlerine koşarak damlarından kiremitleri söktüler, kucak kucak yeni kurulacak Devletin, yeni binasını ikmal ettiler. Bu görülecek bir tablo idi. Kadınlar, çocuklar, aksakallı ihtiyarlar kucaklarında kiremit taşıyorlardı. Bu suretle binanın eksikleri tamamlandı.

Bütün bu olumsuz şartlara rağmen, “İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her yanında uyum var. Gerçi Milletvekillerinin kılık kıyafetleri değişik ve rengârenk, öğrenimlerine ve yetişme ortamlarına göre düşünce yöntemlerideğişik, ama gönülleri ve amaçları bir. Gerçi Meclis Binası küçük ve eşyası gösterişsiz, ama Dava büyük. Bu Türk Ulusunun ölüm kalım savaşı davası. Tarihte bağımsızlığını hiç yitirmemiş olan Türk Ulusu, ya düşmanı yurdundan kovacak ve özgür yaşayacak ya da son erine kadar ölecek. Parola bu. Gerçi silah, cephane ve düzenli ordu yok, ama Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk Halkı’nın birleşmiş çelik istenci var. Gerçi para yok, ama halkın cömertliğine gönül zenginliği sonsuz. Gerçi düşman bir değil, pek çok;zayıf değil, çok güçlü; ama Türk’ün kükreyişi ve bağımsız yaşama azmi daha güçlü…’’Biz, Atalarımızın bize bıraktıklarıyla iftihar ediyoruz. Acaba biz torunlarımıza ne bırakacağız. Onlar bizleri nasıl değerlendirecekler…” ifadelerine yer verdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir