Anasayfa / Anasayfa / Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi YKS 

Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi YKS 

 

YÖK Başkanı Saraç, yeni üniversiteye giriş sistemini açıkladı

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Artvinli öğrencileri de yakından ilgilendiren yeni üniversiteye giriş sistemini hakkında açıklamada bulunarak; “ÖSYM’deki hesaplamalardaki birtakım  hataların olması biraz da bu sistemin karmaşık yapısıyla da ilişkili diye  düşünüyoruz. Onun için daha sade, daha anlaşılır hatta bizim için de daha kolay  anlatılabilir bir sisteme geçiyoruz.  Testlerin ağırlıklarını baktığımızda bunu  görüyoruz, oturumların yayılışına baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla daha  sade, daha yalın, anlaşılabilir bir sisteme geçtiğimizi ifade edeyim. Bu daha  çağdaş, yükseköğretimde ileri ülkelerde uygulanan bir sistemin bir kısmını buraya  nakletmiş oluyoruz” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yeni sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sınav puan türleri 18’den 5’e indirilmiştir. Sınavlar tek hafta sonunda 6 oturumdan 3 oturuma indirildi. Sınav haziran ayında tek hafta sonunda 3 oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum temel yeterlilik esas alınacak (Türkçe-Matematik sınavı), ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 test yer alacak.”

Sınavın adının da değiştiğini belirten Saraç, “Sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olacak. Sınavda 80 soru sorulacak. Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gereklidir. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecek. 200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri takdirde bir sonraki yıl da geçerli olacak” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Üniversiteye girişte yeni sistemi açıklarken, her puan türünde Türkçe ve matematiğin katkısı olacağını söyleyen Saraç, sınavı bir hafta sonunda tamamlanacağını dile getirdi. 

YÖK Başkanı Saraç, bu sene uygulanacak ve yeni adı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan yeni üniversiteye giriş sisteminin ayrıntılarını şöyle açıkladı: 

2018-2019’da sınavın yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda  adaylar iki ayrı oturuma katılacaktır. İlk oturumda adaylar temel yeterlilik  testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme  odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama,  kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının  ölçülmesi amaçlanmaktadır.Türkçe ve Temel matematik sorularından  oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda  da  Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün  adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur.  40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir

Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı yüzde 50, Temel Matematik testinin ağırlığı yüzde 50’dir.

Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.  Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.  Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır. Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları,  istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır. 
Birinci oturumdan sonra öğle  arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel  Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin  sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise  adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil  yine bilgisi esas alınacaktır.  İkinci oturumda Türk dili ve  edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4  test yer alacak. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata  dayalı olacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç  haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla  gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek  oturumda gerçekleştirilecektir.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları 

İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Tercih edilecek puan türüne göre:Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı yüzde 50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı yüzde 50’dir.  Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50,  Fen Bilimleri testinin ağırlığı yüzde 50’dir.  Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı yüzde 50’dir.

Yerleştirme 

Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (yüzde 50)] +[Temel Matematik Testi (yüzde 50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi yüzde 40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (yüzde 40)] + [Sözel Test (yüzde 60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (yüzde 40)] + [Sayısal Test (yüzde 60)]

EA:   [Temel Yeterlilikler Testi (yüzde 40)] + [Eşit Ağırlık Testi (yüzde 60)]

DİL:  [Temel Yeterlilikler Testi (yüzde 40)] + [Yabancı Dil Testi (yüzde60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.
Sınav  puan türleri 18’den 5’e indirilmiştir. Sınav beş hafta sonundan bir hafta sonuna  çekilmiş, altı oturumdan üç oturuma indirilmiştir. Türk yükseköğretimi için çok  önemli bir eşiği atlıyoruz. O değişiklik de temel yeterlilik puanının  oluşturulması ve temel yeterlilik sınavıdır. Türkçe ve temel matematiğin merkezde  olduğu temel yeterlilik esaslı bir değerlendirme artık söz konusu olacak.

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen  sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilik  Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puanı en az 150 olan adaylar, özel  yetenekle öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Temel Yeterlilik Testi, önlisans ve  lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanını  belirleyecektir. Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih  edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. 

Bir Üniversiteye Girebilmek İçin Alınması Gereken Puan 

Adayların bir önlisans programını tercih  edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanının en az 150 olması gerekmektedir.  Bunun altında puan alan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih  etme hakkı bulunmayacaktır. Temel yeterlilik puanları 180 ve üzeri olan adaylar  ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.

200 Puan Ve Üzerinde Alanlar

Temel Yeterlilik Testi puanı 200 ve  üzeri olan adayların bu puanları istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de  geçerli olacaktır.

Temel Yeterlilik Testi Etkisi 

Temel yeterlilik testinin etkisi yüzde 40 olacak. Ortaöğretim puan hesabında değişiklik yok.

Türkçe Ve Matematik Merkezde Olacak

Türkçe dil hakimiyeti, onu kullanma,  okuduğunu anlama ve kavrama, muhakeme, bunları sorgulama burada ön planda.  Matematikte de lisedeki ileri matematik konuları değil, daha temel bilgilerin  sorgulanması önemli. 

9.15 Uygulamasında Değişiklik Olacak

Sınavın sahibi olan YÖK olarak ÖSYM Başkanımızla bu hususu masaya yatırdık. Geçen seneki sıkıntılı durumların örnekleri bu sene yaşanmayacak. Bir takım güvenlik endişeleri var ama bu güvenlik endişesi ile sınav konforu arasında da bir denge tutturmamız lazım. Güvenlik ve sınav konforu arasında bir denge oluşturulacağı hususunu ben ÖSYM Başkanımızdan duydum. Sınavın başlama saati ayrı bir husus, gelişen olumsuzlukları doğuran gelişmeler başka bir husus. İkinci hususta bir değişiklik olacak diye düşünüyorum. .

Riski,  mevcut sisteme göre çok daha az olan yeni bir sisteme geçiyoruz, öğrenci ve bu  sınavı yönetenler açısından. Bunun için hiç vakit kaybetmeden bu sene uygulamaya  başlıyoruz.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir